دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

برگزاری نمایشگاه از فعالیتها و آثار دبیران و دانش آموزان

با سلام و احترام

گروه آموزشی آمادگی دفاعی استان در اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری در نظر دارد ،گزارش مصور آثار و فعالیتهای دبیران و دانش آموزان را که در قالب برگزاری نمایشگاه در مدارس ارائه شده است را جمع آوری نماید، شایسته است همکاران محترم گزارش خود را تا پایان فروردین ۱۳۹۶ به این اداره کل ارسال نمایند.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.