دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

کارگاههای آموزشی آمادگی دفاعی استان

با سلام و احترام ؛

جدول زمان بندی اجرای کارگاههای آموزشی آمادگی دفاعی استان جهت اطلاع دبیران آمادگی دفاعی به شرح ذیل می باشد

موضوع کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری مکان برگزاری
کارگاه آموزشی با محتوای نظارت بالینی ۳۰/۸/۹۷

ساعت ۱۶   تا ۱۸

اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه استان ، خیابان شریعتی ، جنب پژوهشکده تعلیم و تربیت
کارگاه آموزشی نحوه طراحی سؤالات استاندارد در درس آمادگی دفاعی ۲۴/۱۱/۹۷

ساعت ۱۶ تا ۱۸

اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه استان ، خیابان شریعتی ، جنب پژوهشکده تعلیم و تربیت
پوسته Mission News توسط Compete Themes.