دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گردهمایی کشوری سرگروههای درس آمادگی دفاعی

همایش کشوری آمادگی دفاعی متوسطه اول و دوم با حضور اعضای محترم دبیرخانه و سرگروهها و سرمربیان آمادگی دفاعی سراسر کشور در مشهد مقدس از ۲۹ دیماه لغایت اول بهمن ۹۷ برگزار گردید.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.