دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی آمادگی دفاعی دوره اول و دوم متوسطه استان سیستان و بلوچستان

فراخوان مقاله

سلام علیکم

همکاران محترم سرگروه

لطفا از دبیران محترم درخواست نمایید مقاله های خود را با موضوع < شیوه ارزشیابی درس ۲ کتاب دوم متوسطه >

تهیه نمایند . بعد شما بزرگواری نموده و دو اثر برتر را جهت درج در فصلنامه الکترونیکی گاد به استان ارسال نمایید .

نکته : حداکثر در ۴ صفحه A4 تنظیم گردد.

زمان ارسال . حداکثر تا ۹۳/۱۰/۱

پوسته Mission News توسط Compete Themes.